fbpx

Cradle View-ს წესები და პირობები

ძალაში შესვლის თარიღი: 13/10/2023

1. პირობების მიღება

ვებსაიტზე წვდომით და გამოყენებით [https://cradleview.net/] (მოხსენიებული, როგორც „Cradle View“ ან „საიტი“), თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ გამოიყენოთ გამოყენების წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი. ჩვენ ვუწოდებთ თითოეულ ტერმინს და პირობას, როგორც "სექციები" ან "სექცია" - მაგალითად, ნომერი "3. ინტელექტუალური საკუთრება” მოხსენიებულია, როგორც “Cradle View-ის წესებისა და პირობების მე-3 ნაწილი”.

2. კონფიდენციალურობა და მონაცემთა შეგროვება

ა. ვებსაიტზე წვდომით და გამოყენებით [https://cradleview.net/] (მოხსენიებული, როგორც „Cradle View“ ან „საიტი“), თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ გამოიყენოთ გამოყენების წესები და პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი.

ბ. დამატებითი ინფორმაციისთვის მონაცემთა შეგროვების, გამოყენებისა და დაცვის შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის წესები.

3. Ინტელექტუალური საკუთრების

ა. Cradle View-ის ზოგიერთი კონტენტი, მათ შორის ტექსტი, სურათები, დიზაინი და საქონელი, დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით და საავტორო უფლებების კანონებით. ყველა უფლება ამ მასალებზე ეკუთვნის CHAZ Group LTD. ეს არ მოიცავს მომხმარებლების მიერ გენერირებულ კონტენტს, რომელიც ექვემდებარება წინამდებარე წესებისა და პირობების მე-9 ნაწილს.

ბ. მომხმარებლებს ეკრძალებათ Cradle View-ს საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი კონტენტის ან საქონლის კოპირება, რეპროდუცირება, გავრცელება ან გამოყენება CHAZ Group LTD-ის აშკარა წერილობითი ნებართვის გარეშე.

4. მომხმარებლის ქცევა

ა. Cradle View-ს მომხმარებლები პასუხისმგებლობით გამოიყენებენ ვებსაიტს და პატივს სცემენ სხვა მომხმარებლების უფლებებს და თავად ვებსაიტს.

ბ. მომხმარებლებმა არ უნდა ჩაერთონ ისეთ საქმიანობაში, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს, შეაფერხოს ან შეაფერხოს ვებსაიტის გამართული ფუნქციონირება.

5. ელექტრონული ფოსტის გამოწერა და მარკეტინგი

ა. Cradle View-ზე დარეგისტრირებით, ელფოსტის ამომხტარი ფორმის საშუალებით, ფორმაში ინფორმაციის შეყვანით ან ნებისმიერი სხვა მეთოდით, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი ინფორმაცია შეინახოს Cradle View-ში და გაზიაროთ Mailchimp.

ბ. მოწოდებული ელფოსტა შეიძლება გამოყენებულ იქნას Cradle View-მ და Mailchimp-მა მარკეტინგული ელფოსტის, საინფორმაციო ბიულეტენების და სხვა კომუნიკაციების გასაგზავნად.

გ. Cradle View და Mailchimp იღებენ ვალდებულებას, არ გაუზიარონ თქვენი ელფოსტა სხვა მესამე მხარეს, გარდა ინგლისის კანონმდებლობის მოთხოვნისა, ინგლისის საოლქო სასამართლოს ან თუნდაც მისი უდიდებულესობის მთავრობის ავტორიტეტული ორგანოს მეშვეობით.

6. გარანტიების უარყოფა

ა. Cradle View მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. CHAZ Group LTD არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებგვერდი იქნება თავისუფალი შეცდომებისგან, ვირუსებისგან ან უწყვეტი წვდომისგან.

7. შეზღუდვა პასუხისმგებლობა

ა. ინგლისის კანონმდებლობით დაშვებული სრულყოფილად, CHAZ Group LTD არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ, ირიბ, შემთხვევით, თანმიმდევრულ ან სადამსჯელო ზიანს, რომელიც წარმოიქმნება Cradle View-ს გამოყენებასთან დაკავშირებით.

8. შესწორებები

ა. Cradle View მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. CHAZ Group LTD არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებგვერდი იქნება თავისუფალი შეცდომებისგან, ვირუსებისგან ან უწყვეტი წვდომისგან.

9. მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტი და უსაფრთხო ნავსადგურის კანონი

ა. Cradle View მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გაგზავნონ და განათავსონ შინაარსი ვებსაიტზე. მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტი არის მომხმარებლების პასუხისმგებლობა და სულაც არ წარმოადგენს CHAZ Group LTD-ის შეხედულებებს.

ბ. Cradle View მოქმედებს როგორც შუამავალი და ექვემდებარება დებულებებს უსაფრთხო ნავსადგურის კანონი. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ გენერირებულ კონტენტზე, მაგრამ მივიღებთ გონივრულ ზომებს იმისათვის, რომ წავშალოთ ან გავაუქმოთ წვდომა ნებისმიერ კონტენტზე, რომლის შესახებაც ჩვენთვის ცნობილია, რომელიც შეიძლება არღვევდეს მოქმედ კანონებს ან ჩვენს კონტენტის სახელმძღვანელო მითითებებს. ეს შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:

  • საავტორო უფლებებით დაცული კონტენტი, რომელზეც მომხმარებლები არ ფლობენ უფლებებს.
  • უკანონო კონტენტი, როგორიცაა რეალურ ცხოვრებაში ღრიალი ან წამების ვიდეოები და ბავშვთა პორნოგრაფია (18 წლამდე ასაკის ბავშვების ვიდეოები, რომლებიც მიზნად ისახავს სექსუალური აღგზნების ან სექსუალური აღგზნების გამოწვევას ინდივიდში).
  • ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც არის სავაჭრო ნიშანი.
  • მეკობრული მედია, როგორიცაა ფილმები, წიგნები, პროგრამული უზრუნველყოფა, სატელევიზიო შოუები და მუსიკა.
  • კომპიუტერული თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების სქემები.
  • ომის, კატასტროფების და საზოგადოებრივი მღელვარების ზოგიერთი ექსტრემალური სურათი და ვიდეო, სადაც მოქალაქეები არიან თუ არა სამოქალაქო პირები კომპრომისულ სიტუაციაში ან ემუქრებათ/დაკარგეს ღირსება (ანუ ჩაწერილი ტყვე ჯარისკაცი, რომლის ვინაობაც არ არის დაცული).

გ. თუ ფიქრობთ, რომ Cradle View-ზე ნებისმიერი კონტენტი არღვევს ამ წესებსა და პირობებს ან მოქმედ კანონებს, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ მისამართზე [inquiries@cradleview.net]. ჩვენ გამოვიძიებთ საკითხს და მივიღებთ შესაბამის ზომებს.

10. მარეგულირებელი კანონი

ა. ეს წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება ინგლისის კანონების შესაბამისად, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს ნაწილი. ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება Cradle View-დან ან მასთან დაკავშირებით, დაექვემდებარება ინგლისის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

11. საკონტაქტო ინფორმაცია

ა. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეშფოთება ან გამოხმაურება ამ წესებისა და პირობების ან Cradle View-ს შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე [insert contact inquiries@cradleview.net

Cradle View-ს გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ამ გამოყენების წესებსა და პირობებს.

Translate »